BK6 tips 001 - Metode til at finde f.eks. alle militærpersoner

Jeg havde behov for at kunne finde alle personer med militær baggrund;
det fik mig til at tilføje et genkendeligt, entydigt tegn for en militærperson i en speciel, intern note.
Jeg har korporaler, kaptajner, oberster, menige, majorer og en række andre titler og de kan jo ikke sådan vupti findes på een gang.
BK-Begivenheden Militærtjeneste finder jeg ikke egnet til dette formål, det er jo til indførsel af, hvilke perioder der er aftjent hvor. Og jeg vil ikke benytte Referencefeltet, der eller er et oplagt felt til formålet, men det anvendes bedre til andre emner.
Jeg ønsker ikke skibskaptajner, gereralkonsuler, tambur- eller brandmajorer med i min søgen, så jeg gør følgende:

1) Beslutter, hvad det genkendelige, entydige tegn skal være for militærpersoner. Det bliver §m§ -denne tekststreng forekommer kun, hvor jeg placerer den.
2) Redigerer en intern note på mig selv og tilføjer hvad §m§ betyder. Noten er en hvad-betyder-diverse-ting-i-denne-database-forklaring. Noten er sat til Udskrives ikke ved Udkriv hvor. BK har ikke en indbygget mulighed for at holde styr på den slags oplysninger, så indtil John Steed får lavet det, gør jeg på denne måde.
3) Nu skal jeg finde alle med en eller anden form for militær løbebane og bruger søgefunktionen Lister > Søgning efter ord > Alle felter, men må søge på de enkelte titler, een ad gangen.
4) I den redigerbare liste, der dannes, redigerer jeg nu een person ad gangen og tilføjer nu en intern note med teksten §m§, gemmer som Intern Note og vælger Udskrives ikke i Udskrives hvor. Videre til næste person osv.
5) Tilbage til 3) indtil færdig med alle titlerne.
6) Den interne note, som altså aldrig udskrives, kan også benyttes til at genfinde andre ting som f.eks. de, der fået en orden eller medalje. Man bør hitte på en unik tekststreng der kun eksisterer i den pågældende sammenhæng, derfor valget af §m§
Medaljer og ordner kunne være §o§
Præster, kapelaner, kanikker §p§

Nu kan jeg via Lister > Søgning efter ord i feltet Note skrive §m§ og danne en redigerbar liste over alle personer der har netop denne unikke tekst i den specielle, interne note. Eller, ved at klikke på Dan en rapport selv vælge, hvilke oplysninger der skal med på en evt. udskrift.

Finn Jelstrup
http://www.fgj.dk/bk/bk6-001.htm
Click for english:
http://www.fgj.dk/bk/bk6-001-eng.htm