BK6 tips 011 - Begivenheder i BK 6.19

Begivenheder, sorteret på nummer
Klik her for at hoppe ned til sortering på navn.

001 BK-nummer
002 Navn (fornavn - efternavn)
003 Navn (efternavn - fornavn)
004 køn
005 fødselsdato
006 fødested
007 Døbt dato
008 Døbt sted
009 dødsdato
010 dødssted
011 Begravet dato
012 Begravet sted
013 Barnedøbt dato
014 Barnedøbt sted
015 Reference
016 Stilling
017 fars navn
018 mors navn
019 ægtefælles navn
020 vielsesdato
021 vielsessted
022
023
024 antal ægteskaber
025 antal børn
026 soundex-kode
027
028 Alternativt navn
029 Navn (alfabetisk)
030 mellemrum
031 start ny linie
032 fars BK-nummer
033 mors BK-nummer
034 ægtefælles BK-nummer
035 Gift J/N
036 S=skilt/O=ophævet/X=separeret
037 år
038
039 alder
040 dato ændret
041 Født: Side nummer
042 Døbt: Side nummer
042 Død: Side nummer
044 Begravet: Side nummer
045 Barnedøbt Side nummer
046 Reference Side nummer
047 Viet: Side nummer
048
049
050
051 Født: kvalitet
052 Døbt kvalitet
053 Død: kvalitet
054 Begravet: kvalitet
055 Barnedøbt kvalitet
056 Reference kvalitet
057 Viet: kvalitet
058
059
060
061 ægtefælles fars navn
062 ægtefælles mors navn
063 ægtefælles fars nummer
064 ægtefælles mors nummer
065 fars navn (efternavn, fornavn)
066 mors navn (efternavn, fornavn)
067 ægtefælles navn (efternavn, fornavn)
068 fars type (adaptiv, sted)
069 mors type (adoptiv, sted)
070
071 Noter, på linie 1
072 anden notelinie
073 tredje notelinie
074
075
076
077
078
079 første eksterne tekstfil
080 første billedfil
081
082
083
084
085
086 alle persondata
087 alle data + børn (navn/født)
088 alle data + børn (alle data)
089 Understreg alt
090 kun gifte personer
091 kommasepareret fil
092 medtag adresse
093 3x5 kort
094
095 adresse: Etiketter
096 adresse: En per linie
097 adresse: Laseretiketter
098 sidste ægtefælle/ægteskab
099 alle ægtefæller/ægteskaber
100 Født dato
101 Født sted
102 Døbt dato
103 Døbt sted
104 Barnedøbt dato
105 Barnedøbt sted
106 Død dato
107 Død sted
108 Begravet dato
109 Begravet sted
110 Bisat dato
111 Bisat sted
112 Adopteret af begge dato
113 Adopteret af begge sted
114 Adopteret af faderen dato
115 Adopteret af faderen sted
116 Adopteret af moderen dato
117 Adopteret af moderen sted
118 Dåb LDS (Mormon) dato
119 Dåb LDS (Mormon) sted
120 Bar Mitzvah (søn efter budet)
121 Bar Mitzvah (søn efter budet)
122 Bat Mitzvah (datter efter budet)
123 Bat Mitzvah (datter efter budet)
124 Barnevelsignelse dato
125 Barnevelsignelse sted
126 Brit Mila (Jødisk ceremoni) dato
127 Brit Mila (Jødisk ceremoni) sted
128 Folketælling dato
129 Folketælling sted
130 Voksendåb dato
131 Voksendåb sted
132 Konfirmeret dato
133 Konfirmeret sted
134 Konfirmation LDS (Mormon) dato
135 Konfirmation LDS (Mormon) sted
136 Emigreret dato
137 Emigreret sted
138 Gavet LDS (Mormon) dato
139 Gavet LDS (Mormon) sted
140 Begivenhed dato
141 Begivenhed sted
142 Første Hellige Kommunion dato
143 Første Hellige Kommunion sted
144 Begravelse dato
145 Begravelse sted
146 Eksamen dato
147 Eksamen sted
148 Indvandret dato
149 Indvandret sted
150 Urne nedsat dato
151 Urne nedsat sted
152 Fået indfødsret dato
153 Fået indfødsret sted
154 Præstevielse/ordination dato
155 Præstevielse/ordination sted
156 Skifte dato
157 Skifte sted
158 Pensioneret dato
159 Pensioneret sted
160 Bopæl (person) dato
161 Bopæl (person) sted
162 Sealed child LDS dato
163 Sealed child LDS sted
164 Testamente dateret dato
165 Testamente dateret sted
166 Yartzeit (Jødisk fødselsdag) dato
167 Yartzeit (Jødisk fødselsdag) sted
168 Lever ikke
169 Aldrig gift
170 Ingen efterkommere
171 Stilling dato
172 Stilling
173 Militærtjeneste dato
174 Militærtjeneste
175 Religion dato
176 Religion
177 Uddannelse dato
178 Uddannelse
179 Nationalitet dato
180 Nationalitet
181 Udstødt dato
182 Udstødt
183 Reference dato
184 Reference
185 AFN-nummer dato
186 AFN-nummer
187 Social Security num dato
188 Social Security num
189 Cpr. nummer dato
190 Cpr. nummer
191 ID nummer dato
192 ID nummer
193 Højde dato
194 Højde
195 Vægt dato
196 Vægt
197 Øjenfarve dato
198 Øjenfarve
199 Hårfarve dato
200 Hårfarve
201 Personbeskrivelse dato
202 Personbeskrivelse
203 Ejendom dato
204 Ejendom
205 Helbred dato
206 Helbred
207 Dødsårsag dato
208 Dødsårsag
209 Antal børn dato
210 Antal børn
211 Aner dat
212 Aner
213 Efterkommere dato
214 Efterkommere
215 Gift dato
216 Gift sted
217 Borgerlig viet dato
218 Borgerlig viet sted
219 Kirkelig viet dato
220 Kirkelig viet sted
221 Skilt dato
222 Skilt sted
223 Lyst til vielse dato
224 Lyst til vielse sted
225 Vielsesaftale dato
226 Vielsesaftale sted
227 Vielseskontrakt dato
228 Vielseskontrakt sted
229 Viet med kongebrev dato
230 Viet med kongebrev sted
231 Ægtepagt dato
232 Ægtepagt sted
233 Lysning (civil) dato
234 Lysning (civil) sted
235 Skilt dato
236 Skilt sted
237 Separeret dato
238 Separeret sted
239 Vielsen ophævet dato
240 Vielsen ophævet sted
241 Forlovet dato
242 Forlovet sted
243 Trolovet dato
244 Trolovet sted
245 Aftægt/opholder sig dato
246 Aftægt/opholder sig sted
247 Begivenhed (familien) dato
248 Begivenhed (familien) sted
249 Husstanden (familien) dato
250 Husstanden (familien) sted
251 Ugift
252 Papirløst ægteskab
253 Barnløst ægteskab
254 Antal børn dato
255 Antal børn
256 vielses ID nr.dato
257 vielses ID nr.
258 vielses Ref nr. dato
259 vielses Ref nr.


Herunder sorteret på begivenhedens navn
093 3x5 kort
112 Adopteret af begge dato
113 Adopteret af begge sted
114 Adopteret af faderen dato
115 Adopteret af faderen sted
116 Adopteret af moderen dato
117 Adopteret af moderen sted
096 adresse: En per linie
095 adresse: Etiketter
097 adresse: Laseretiketter
186 AFN-nummer
185 AFN-nummer dato
245 Aftægt/opholder sig dato
246 Aftægt/opholder sig sted
039 alder
169 Aldrig gift
088 alle data + børn (alle data)
087 alle data + børn (navn/født)
086 alle persondata
099 alle ægtefæller/ægteskaber
028 Alternativt navn
072 anden notelinie
212 Aner
211 Aner dato
210 Antal børn
255 Antal børn
025 antal børn
209 Antal børn dato
254 Antal børn dato
024 antal ægteskaber
022 antal ægteskaber <- udgået i 6.19
120 Bar Mitzvah (søn efter budet)
121 Bar Mitzvah (søn efter budet)
013 Barnedøbt dato
104 Barnedøbt dato
055 Barnedøbt kvalitet
045 Barnedøbt Side nummer
014 Barnedøbt sted
105 Barnedøbt sted
124 Barnevelsignelse dato
125 Barnevelsignelse sted
253 Barnløst ægteskab
122 Bat Mitzvah (datter efter budet)
123 Bat Mitzvah (datter efter budet)
247 Begivenhed (familien) dato
248 Begivenhed (familien) sted
140 Begivenhed dato
141 Begivenhed sted
144 Begravelse dato
145 Begravelse sted
011 Begravet dato
108 Begravet dato
012 Begravet sted
109 Begravet sted
054 Begravet: kvalitet
044 Begravet: Side nummer
110 Bisat dato
111 Bisat sted
001 BK-nummer
160 Bopæl (person) dato
161 Bopæl (person) sted
217 Borgerlig viet dato
218 Borgerlig viet sted
126 Brit Mila (Jødisk ceremoni) dato
127 Brit Mila (Jødisk ceremoni) sted
190 Cpr. nummer
189 Cpr. nummer dato
040 dato ændret
118 Dåb LDS (Mormon) dato
119 Dåb LDS (Mormon) sted
007 Døbt dato
102 Døbt dato
052 Døbt kvalitet
008 Døbt sted
103 Døbt sted
042 Døbt: Side nummer
106 Død dato
107 Død sted
053 Død: kvalitet
042 Død: Side nummer
009 dødsdato
010 dødssted
208 Dødsårsag
207 Dødsårsag dato
214 Efterkommere
213 Efterkommere dato
204 Ejendom
203 Ejendom dato
146 Eksamen dato
147 Eksamen sted
136 Emigreret dato
137 Emigreret sted
032 fars BK-nummer
017 fars navn
065 fars navn (efternavn, fornavn)
068 fars type (adaptiv, sted)
128 Folketælling dato
129 Folketælling sted
241 Forlovet dato
242 Forlovet sted
152 Fået indfødsret dato
153 Fået indfødsret sted
006 fødested
005 fødselsdato
100 Født dato
101 Født sted
051 Født: kvalitet
041 Født: Side nummer
080 første billedfil
079 første eksterne tekstfil
142 Første Hellige Kommunion dato
143 Første Hellige Kommunion sted
138 Gavet LDS (Mormon) dato
139 Gavet LDS (Mormon) sted
215 Gift dato
035 Gift J/N
216 Gift sted
206 Helbred
205 Helbred dato
249 Husstanden (familien) dato
250 Husstanden (familien) sted
200 Hårfarve
199 Hårfarve dato
194 Højde
193 Højde dato
192 ID nummer
191 ID nummer dato
148 Indvandret dato
149 Indvandret sted
170 Ingen efterkommere
219 Kirkelig viet dato
220 Kirkelig viet sted
091 kommasepareret fil
134 Konfirmation LDS (Mormon) dato
135 Konfirmation LDS (Mormon) sted
132 Konfirmeret dato
133 Konfirmeret sted
090 kun gifte personer
004 køn
168 Lever ikke
233 Lysning (civil) dato
234 Lysning (civil) sted
223 Lyst til vielse dato
224 Lyst til vielse sted
092 medtag adresse
030 mellemrum
174 Militærtjeneste
173 Militærtjeneste dato
033 mors BK-nummer
018 mors navn
066 mors navn (efternavn, fornavn)
069 mors type (adoptiv, sted)
180 Nationalitet
179 Nationalitet dato
029 Navn (alfabetisk)
003 Navn (efternavn - fornavn)
002 Navn (fornavn - efternavn)
071 Noter, på linie 1
252 Papirløst ægteskab
158 Pensioneret dato
159 Pensioneret sted
202 Personbeskrivelse
201 Personbeskrivelse dato
154 Præstevielse/ordination dato
155 Præstevielse/ordination sted
015 Reference
184 Reference
183 Reference dato
056 Reference kvalitet
046 Reference Side nummer
176 Religion
175 Religion dato
036 S=skilt/O=ophævet/X=separeret
162 Sealed child LDS dato
163 Sealed child LDS sted
237 Separeret dato
238 Separeret sted
098 sidste ægtefælle/ægteskab
156 Skifte dato
157 Skifte sted
221 Skilt dato
235 Skilt dato
222 Skilt sted
236 Skilt sted
188 Social Security num
187 Social Security num dato
026 soundex-kode
031 start ny linie
016 Stilling
172 Stilling
171 Stilling dato
164 Testamente dateret dato
165 Testamente dateret sted
073 tredje notelinie
243 Trolovet dato
244 Trolovet sted
178 Uddannelse
177 Uddannelse dato
182 Udstødt
181 Udstødt dato
251 Ugift
089 Understreg alt
150 Urne nedsat dato
151 Urne nedsat sted
239 Vielsen ophævet dato
240 Vielsen ophævet sted
257 vielses ID nr.
256 vielses ID nr.dato
259 vielses Ref nr.
258 vielses Ref nr. dato
225 Vielsesaftale dato
226 Vielsesaftale sted
020 vielsesdato
227 Vielseskontrakt dato
228 Vielseskontrakt sted
021 vielsessted
229 Viet med kongebrev dato
230 Viet med kongebrev sted
057 Viet: kvalitet
047 Viet: Side nummer
130 Voksendåb dato
131 Voksendåb sted
196 Vægt
195 Vægt dato
166 Yartzeit (Jødisk fødselsdag) dato
167 Yartzeit (Jødisk fødselsdag) sted
037 år
034 ægtefælles BK-nummer
061 ægtefælles fars navn
063 ægtefælles fars nummer
062 ægtefælles mors navn
064 ægtefælles mors nummer
019 ægtefælles navn
067 ægtefælles navn (efternavn, fornavn)
231 Ægtepagt dato
232 Ægtepagt sted
198 Øjenfarve
197 Øjenfarve dato

Finn Jelstrup
http://www.fgj.dk/bk/bk6-011.htm