BK6 tips 013 - Brug funktionen med ikke tomme felter: <ikke tom>

I Søgning på ord fra menuen Lister, er der et par måske oversete muligheder:
antag at man vil finde de, der hedder andersen til efternavn (ikke mellemnavn)
og som man har indtastet noget, bare et eller andet, så feltet ikke er tomt i reference-feltet.

I Navn skriver man andersen og efter museklik i Reference trykker man F3, hvilket returnerer <ikke tom>
klik på Redigerbar liste viser nu ønskede personer.
Hvis man nu har nogle Anderson imellem, kan man få dem med ved at gå tilbage, blanke Navnefeltet,
trykke på F4, skrive andersen, klikke OK, der returnerer <soundex>=A536
Nu vil BK vise både Andersen og Anderson og andre navne, der lyder lige som (=soundex)
andersen. OBS! virker kun på efternavnet og metoder virker ikke altid på patronymer,
f.eks. hvis man skriver niels, får man ikke nielsdatter, for de lyder jo slet ikke ens.


Finn Jelstrup
http://www.fgj.dk/bk/bk6-013.htm