BK6 tips 014 - Lav en udskrift hvori der medtages hele børneflokken i de enkelte generationer.

Metoden er:
. Fra hovedmenuen vælges menuen Aner
. Vælg her Aneliste, selvvalgte data.
. Angiv den person, som der skal udskrives aner til.
. På fanebladet Sideopsætning er det lige til.
. På fanebladet Udskrifttype, hvor der blandt andet skal angives hvor mange generationer
. udskriften skal omhandle.
. For at få medtaget børneflokken i de enkelte generationer, skal der også sættes flueben i
. Medtag dobbelt efterslægt ved fætter/kusine ægteskab.
. For at adskille de enkelte generationer med en overskrift, sættes et flueben i Vis slægtsskab.
. På fanebladet Felter som skal tages med, skal der udfyldes en eller flere tal i i skemaet
. således at udskrifter får den rigtige opbygning.

For at få en aneudskrift, hvor hele børneflokken medtages i de enkelte generationer vælges
. enten mellem de to formater 87 og 88.
. Formatet 87 eller 88 finder du i listen til højre.
. Hvor 87 kun viser børneflokkens navne.
. Hvor 88 tager langt flere oplysninger med, for personen som er ane, vil dette være en gentagelse.
. Dobbeltklikke på et af de 2 muligheder og tryk på vis for at se hvorledes udskriften kommer
. til at se ud.
. Det er kun nødvendigt at anvende et af de to muligheder.
Det skal dog bemærkes, at kun begrænset antal oplysninger på nulevende medtages.
Ønsker du at have noter og biografier med, kan dette gøres ved at tilføje 71, 72, 73 og 79
Det kan være en fordel at indskyde en blank linje mellem noter og biografierne.
Dette gøres ved at vælge 31.
Det tal som fremkommer i kolonen Bredde og Tegn, vil blive automatisk indsat og vil i
langt de fleste tilfælle passe.
Se udskriften inden du udskriver.
Udskriften kan eventuelt gemmes til en tekstfil til videre redigering.
Note: Bemærk at for nulevende personer medtages kun et begrænset antal oplysninger.
I forbindelse med visningen eller udskriften, kan der forekomme en fejlmeddelse om at papiret
ikke er bredt nok.
Men dette har i denne sammenhæng ingen betydning, da denne udskriftsmulighed passer til en bogside.
Dette BK-tip kommer i oprindelig form fra Chris Gade Oxholm Sørensen - www.bk6.dk


Finn Jelstrup
http://www.fgj.dk/bk/bk6-014.htm

Denne side kan umiddelbart printes og er tilpasset Vis -> Tekststørrelse -> Mellem (Microsoft Explorer)