BK6+7 tips
Disse sider er lavet ud fra devisen: 'det er det sorte, der er bogstaverne'
Her undgås helst blink og grafik og de enkelte sider skulle kunne printes
direkte fra browseren med CTRL+P

01) Metode til at finde f.eks. alle militærpersoner
02) HOLD DINE DATA RENE
03) Månedsforkortelser
04) Klik her for at hente nyeste opdatering af BK7 OBS! starter download-processen. Og der skal være en BK7 på pc'en
05) Start- og slutdato
06) Skift køn
07) Udtræk fra hoveddatabasen
08) Find adoptivforældre
09) Find personer, der sidst har været redigeret
10) Alle data om en enkelt person
11) Liste over begivenheder i BK 6.19
12) Find dato for rettelser
13) Brug funktionen (ikke tomme felter)
14) Lav en udskrift hvori der medtages hele børneflokken i de enkelte generationer
15) At have to databaser åben samtidig
17) Metode til at finde alle de 'yderste aner'
18) Lav en fødselsdagsliste
21) Lav et alfabetisk Navneregister fra en rtf-fil
22) Find udvalgte personer, født i et bestemt tidrum
23) Knyt to personer af samme køn sammen som et par
26) Kendte begrænsninger


English - BK6 hints

01) Method to find ex. all persons with military connection
15) Working with two dabases at the same time
16) How to produce bitmap charts
17) Method to extract all 'Top Ancestors'
19) Repairing certain Stat errors
22) Find selected persons, born within a certain periode
24) How to delete a repository
25) How to print secondary parents